Byrja aftur Upplýsingar

Kosningavitinn - Help me vote

Svaraðu hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum til að komast að því hvaða stjórnmálaflokkur / framboð það er sem þú átt mest sameiginlegt með.

Upplýsingar Byrja!
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 1/30

Ríkisafskipti eru nauðsynleg til þess að efnahagslíf þjóðarinnar dafni sem best

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 2/30

Leyfa ætti frjálsar fjárfestingar íslenskra einstaklinga og íslenskra einkafyrirtækja í orkugeiranum

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 3/30

Fyrirtæki í ríkisrekstri vinna almennt betur að almannahag en fyrirtæki í einkarekstri

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 4/30

Stjórnvöldum ber að stuðla að tekjujöfnuði í samfélaginu

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 5/30

Friðhelgi náttúrunnar á að vera æðri en hagsmunir atvinnulífsins þegar virkjanakostir og iðnaður eru til umræðu

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 6/30

Álver og sambærileg stóriðja hafa almennt séð bætt íslenskt samfélag

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 7/30

Lækka þarf skatta á Íslandi, þó það þýddi að skera þyrfti niður ríkisútgjöld og opinbera þjónustu

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 8/30

Bankastarfsemi á Íslandi ætti að vera rekin af hinu opinbera

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 9/30

Stefna ætti að auknum einkarekstri í íslensku heilbrigðiskerfi

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 10/30

Séreignarrétt má ekki skerða nema í algerum undantekningatilvikum

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 11/30

Leyfa ætti frjálsa sölu léttvíns og bjórs í íslenskum matvöruverslunum

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 12/30

Einstaklingum ætti að vera frjálst að neyta hvers kyns vímuefna svo fremi sem þeir skaða ekki aðra

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 13/30

Hið opinbera ætti að beita sér gegn klámvæðingu í samfélaginu

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 14/30

Leyfa ætti starfsemi á borð við vændi, svo lengi sem komið er í veg fyrir mansal og þvinganir

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 15/30

Hinu opinbera ber að setja lög og reglur til að jafna hlutföll kynjanna í stjórnmálum

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 16/30

Tjáningarfrelsi einstaklinga er mikilvægara en friðhelgi einkalífs

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 17/30

Eðlilegt er að á Íslandi sé þjóðkirkja sem stjórnvöldum ber að vernda og styðja sérstaklega

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 18/30

Stjórnvöld ættu að láta siðferðisleg úrlausnarefni einstaklinga afskiptalaus

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 19/30

Öllum ætti að vera frjálst að tjá pólitískar skoðanir sínar opinberlega, jafnvel þótt þær séu hatursfullar

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 20/30

Það er mikilvægara að tryggja fullt einstaklingsfrelsi í samfélaginu heldur en jöfnuð

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 21/30

Hið opinbera ætti að ráðast í almenna niðurfærslu á höfuðstól húsnæðislána

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 22/30

Banna ætti með lögum verðtryggingu á húsnæðislánum

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 23/30

Frumvarp Stjórnlagaráðs ætti að verða grundvöllur að nýrra stjórnarskrá Íslands

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 24/30

Ísland ætti að halda áfram aðildarviðræðum sínum við Evrópusambandið

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 25/30

Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 26/30

Taka ætti við fleiri flóttamönnum og hælisleitendum á Íslandi en nú er gert

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 27/30

Draga ætti úr stuðningi stjórnvalda við íslenskan landbúnað

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 28/30

Breyta þarf íslenska kvótakerfinu í sjávarútvegi í grundvallaratriðum

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 29/30

Auka ætti aðkomu Íslands að alþjóðlegu þróunarsamstarfi

 
Byrja afturUpplýsingar

Spurning 30/30

Draga þarf úr völdum Alþingis og stjórnmálaflokka á Íslandi í dag og auka þess í stað aðkomu almennings að stjórnmálum

 
Byrja aftur Upplýsingar

Um það bil að klárast

Upplýsingar um þig
Ef þú ætlar að kjósa í næstu Alþingiskosningum og ef þú síðast (2009), hvaða flokk kaust þú, hvaða flokk ætlar þú að kjósa og hversu viss ertu um val þitt?